Pidjanga

(Glossogobius giuris) is a freshwater fish native to Mainit Lake. It is called “biya” in Tagalog and “white goby or tank goby” in English. The term “pidjanga” is also sometimes fondly used to refer to the Mainitnons, the people of the Municipality of Mainit, a town in Southern Philippines. This blog hopes to capture potentials of Migrants Pidjangas for the Development of our Town by attempting to document development issues, folk stories, and current concerns, about the Pidjanga — both the fish and the people.

Minainit Series 301

Contributors: Mainitnon Gihapon Facebook Group
29 September to 2 October 2011
 1. alid-id
 2. saliring
 3. notambid
 4. nodang-oy - na sa sa abaga
 5. nagduy-ay
 6. manlabsisi
 7. idugno
 8. nopugsit
 9. wagit
 10. taslok
 11. bakingking
 12. dangkoyas
 13. tabardilyo
 14. hapjod
 15. kulitog
 16. nagkutima
 17. tangon
 18. nagkuyombabit
 19. mag-alibugjaw
 20. hubaron
 21. nagdasa
 22. matuhad-tuhad
 23. nagkayoring
 24. nagkaking-kaking
 25. íntakbi - intakbi an manok, taghanapan nan kontra
 26. sakdap
 27. nagkasusanggulit - di na hapit makalitok basin sa kabayong or kapaspas mu-istorya
 28. otoy - grabe kahamok otoy sa una sa may dike
 29. mukariling
 30. esmiringhoy
 31. aguti-ot - nag-aguti-ot na an sayog basin
 32. hugmak - aja ka hugmak adto kita tabangi sa ingod
 33. ingud
 34. nugunob
 35. bukong - bukong sa jeep
 36. hajab
 37. nadanas - nadanas an bukid
 38. kabja
 39. kugad
 40. mahanos
 41. tispak
 42. nokugpa
 43. nodahik
 44. no-abajaw
 45. maaling
 46. ikusipad
 47. bringhinas
 48. dajupak
 49. ilabjog
 50. gama
 51. taghajab
 52. sadsad
 53. nagdegamo
 54. hingkugsaan
 55. nanimbarot
 56. limbarok
 57. gangoy
 58. buyo
 59. kampupoy
 60. inpijod
 61. bujaw
 62. alibugjaw
 63. alingi-ing
 64. bujanggit
 65. nahigumad
 66. nabilwa
 67. umagik-ik
 68. madapay
 69. masampalo
 70. motuyakjo
 71. nagwas
 72. ka-inunungyog
 73. talimogmog
 74. matupig
 75. tajong
 76. pahujong
 77. kamasdakan
 78. nagkapura-pura
 79. ma-antug
 80. dalipasa
 81. ujok
 82. hibilya
 83. magpasagda
 84. kalabtikan
 85. kaaburan
 86. nanigbi
 87. ponggit
 88. magpalingog-lingog
 89. mulaghay
 90. mu-aprag
 91. gulo-gulo
 92. lipat-lipat
 93. kapiloy-loy
 94. tag-dagat
 95. taliwan
 96. mangangkang
 97. nangagkag
 98. ingkib
 99. lud-an
 100. magbagos

No comments:

Maradjao karadjao, Pilipinas!

Welcome to the online home of the Pidjangas from the Municipality of Mainit, Surigao del Norte, PHILIPPINES . Pidjanga, Pedianga, Pijanga, Pedjanga... amo ra ton... gikan sa ato danao! For comments and suggestion contact me at pidjanga@gmail.com.

CBCP News: Mining threatens 4th largest freshwater lake in PH

SEVEN are in the town of Mainit, Surigao del Norte... of the 15 exploration permits (EP) that the Regional Office 13 (CARAGA) of the Mines and Geosciences Bureau (MGB) of the Environment department approved as of June 30, 2010.

Read more at www.cbcpnews.com and Surigao Today.

If you want to support the protection of Lake Mainit, contact me at pidjangaATgmailDOTcom or 0917-800-4557. Zimm/Peter/Pidjanga

Mainit: Lungsod na Pinayangga

Mainit, Kami Muoli Ra

Surigao Song

Mainit, Our Paraiso