Pidjanga

(Glossogobius giuris) is a freshwater fish native to Mainit Lake. It is called “biya” in Tagalog and “white goby or tank goby” in English. The term “pidjanga” is also sometimes fondly used to refer to the Mainitnons, the people of the Municipality of Mainit, a town in Southern Philippines. This blog hopes to capture potentials of Migrants Pidjangas for the Development of our Town by attempting to document development issues, folk stories, and current concerns, about the Pidjanga — both the fish and the people.

Minainit - Sambojat, Sambonijat, Samburyat

Unoy buot pasabot nan minainit na Sambojat, Sambonijat, Samburyat?

An ako GUESS. an root word nan iton "buyat". Probably, sa panahon ni Mahomir, an kaupad ni Metusellah, may Mainitnon na taglang-an an isa ra sab ka Mainitnon. "Uno may tagsan-buyat mo?" basin nagsambuyat nan banig kay 1) tagtuyog na!, 2) puluho, sige ra gusto highdaay! 3) talatala - nagsambuyat ra lamang nan way hinungdan!

Hangtud nuabot sa panahon ni Popo Saturnino sa Daang Lungsod... ini na expression nahinang na "Unoy may sambuyat mo?" referring to anything "foolish" or "stupidity" or "useless" activities.

Nakay an "y" hinangon ta man na "j"... matud pa sa "Balaod nan Pinijanga na Sinultihan" sama sa "bayad - badjad", etc... nahinang an "sambuyat" nan "sambudjat or "sambujat". Sa panahon na ato na hin-abtan... nuhamok na an ija versions "sambunidjat - bagan superlative", "samburyat - hmmm may influence an hapon kay may r", etc.

Sa panahon nan jejemon sanan beckimon... mahinang na ini na "samburjey", "samburjenettes", etc.

So ajaw na pagkatingaya kun may maglaong dimo "Witchebelles may samburjeys nitey na Pidjangamon". Wapak!

No comments:

Maradjao karadjao, Pilipinas!

Welcome to the online home of the Pidjangas from the Municipality of Mainit, Surigao del Norte, PHILIPPINES . Pidjanga, Pedianga, Pijanga, Pedjanga... amo ra ton... gikan sa ato danao! For comments and suggestion contact me at pidjanga@gmail.com.

CBCP News: Mining threatens 4th largest freshwater lake in PH

SEVEN are in the town of Mainit, Surigao del Norte... of the 15 exploration permits (EP) that the Regional Office 13 (CARAGA) of the Mines and Geosciences Bureau (MGB) of the Environment department approved as of June 30, 2010.

Read more at www.cbcpnews.com and Surigao Today.

If you want to support the protection of Lake Mainit, contact me at pidjangaATgmailDOTcom or 0917-800-4557. Zimm/Peter/Pidjanga

Mainit: Lungsod na Pinayangga

Mainit, Kami Muoli Ra

Surigao Song

Mainit, Our Paraiso