Pidjanga

(Glossogobius giuris) is a freshwater fish native to Mainit Lake. It is called “biya” in Tagalog and “white goby or tank goby” in English. The term “pidjanga” is also sometimes fondly used to refer to the Mainitnons, the people of the Municipality of Mainit, a town in Southern Philippines. This blog hopes to capture potentials of Migrants Pidjangas for the Development of our Town by attempting to document development issues, folk stories, and current concerns, about the Pidjanga — both the fish and the people.

para dimo

Tagsugo pagpalit nan bitsin
traynta minutos waya pa makabalik
ugsa tagpayong rakan lamang
an kayajo na tagpuk-ongan
nan kuyon nan pinaksiw na luyab
kay mohubasay na an sabaw.
Ambaja an tagsugo…
nagtikin-tikin pa.

Tagpakuha nan karborandum
na isa na ka semana tagbuslan
ninaog sa bayay na an mga lawa waya pa magbayay
pagbalik an mga manok
namagpuk-ong na sa tambis, kasoy, sangkis
an tagsugo bulingit na
kay nag-ibo anay.

Tagpasag-ob sa kulo
sa laktod na pagkasulti
nisugot na nagkusmod
bitbit an galon
amo sab dugay nakabalik
kay nakig-syatom pa.

Mga duwa sa una
na makalingaw sa mga kabataan
pero maka-ig-igay sa ginikanan.
Mga duwa na an mga siki, alima, ginhawa
hasuod sa lupa.

feb 5, 2014
al mozol [araboy]

JULY 9, 2014

No comments:

Maradjao karadjao, Pilipinas!

Welcome to the online home of the Pidjangas from the Municipality of Mainit, Surigao del Norte, PHILIPPINES . Pidjanga, Pedianga, Pijanga, Pedjanga... amo ra ton... gikan sa ato danao! For comments and suggestion contact me at pidjanga@gmail.com.

CBCP News: Mining threatens 4th largest freshwater lake in PH

SEVEN are in the town of Mainit, Surigao del Norte... of the 15 exploration permits (EP) that the Regional Office 13 (CARAGA) of the Mines and Geosciences Bureau (MGB) of the Environment department approved as of June 30, 2010.

Read more at www.cbcpnews.com and Surigao Today.

If you want to support the protection of Lake Mainit, contact me at pidjangaATgmailDOTcom or 0917-800-4557. Zimm/Peter/Pidjanga

Mainit: Lungsod na Pinayangga

Mainit, Kami Muoli Ra

Surigao Song

Mainit, Our Paraiso